2012 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბიძინა ივანიშვილმა და "ქართულმა ოცნებამ" გასცა 84 დაპირება. ქვემოთ მოცემული ყველა დაპირება დასტურდება დოკუმენტურად.

ეკა ბესელია

დაპირება #63: ეკა ბესელია: ამნისტია ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხება

კომენტარი
იმ პატიმრებისათვის, რომლებსაც ამნისტია არ შეეხებათ, გათვალისწინებულია სასჯელის განახევრება. სასჯელი გაუნახევრდებათ არასრულწლოვნებსა და ქალებს. ასევე, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის პირველად ნასამართლევ პირებს.ძალიან ბევრ მსჯავდებულს შეეხება ამნისტია. სრულად »