ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ, რეალურ ზღვარს. ცხადია, ეს ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე რეალური საარსებო მინიმუმია.

მიმართვა რუსთავში 19.08.12


ქართული ოცნების მმართველობის შედეგები:

1 სექტემბრიდან ყველა პენსიონერისა და პირველი ჯგუფის ინვალიდების პენსია გაიზრდება, გაუტოლდება საარსებო მინიმუმს და გახდება –150 ლარი.  22.12.12 facebook

 

ნოდარ ხადური: ,,2014 წლის ბიუჯეტში პენსიების ზრდა ჯერჯერობით არაა გათვალისწინებული”

15-10-2013

www.droanews.ge