2012 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ბიძინა ივანიშვილმა და "ქართულმა ოცნებამ" გასცა 84 დაპირება. ქვემოთ მოცემული ყველა დაპირება დასტურდება დოკუმენტურად.

სოფლის მეურნეობა

დაპირება #14: ჩვენ მილიარდიან ინვესტიციას ჩავდებთ სოფლის მეურნეობაში

კომენტარი
ჩვენ მილიარდიან ინვესტიციას ჩავდებთ სოფლის მეურნეობაში, გავმართავთ წელში სოფლის მეურნეობას, დავიბრუნებთ როგორც შიდა ბაზარს, ასევე ჩვენს ტრადიციულ ბაზრებს. სრულად »

დაპირება #15: ერთმილიარდიანი ფონდი სოფლის მეურნეობაში

კომენტარი
1 მილიარდი არ იქნება ერთადერთი, ამით ვერ გამართავ ქართულ სოფელს, მას დასჭირდება შემდეგი დახმარება და ჩვენ გვაქვს ამის პროგრამა. სრულად »

დაპირება #16: 5 მილიონი ყველა სოფელს და ნულოვანი კრედიტი

კომენტარი
ახლა ბიძინა ივანიშვილი ჩადებს მილიარდს სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში, თითო სოფელს საქართველოში ერგება 5 მილიონი. სრულად »

დაპირება #21: მოწესრიგდება მიწის დაკანონების საკითხები

კომენტარი
მოწესრიგდება მიწის დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები; გლეხებს ხელი შეეწყობათ მოსავლის აღებაში, დაბინავებაში, დასაწყობებაში, ბაზარზე გატანასა და გასაღებაში. სრულად »

დაპირება #24: უფასო შხამქიმიკატები !

კომენტარი
გამარჯვებისთანავე, საარჩევნო ბლოკი  ბიძინა ივანიშვილი - ,,ქართული ოცნება”  სოფლის მეურნეობის აღორძინებისთვის სპეციალურ პროგრამას განახორციელებს. საწყის ეტაპზე შეიქმნება სოფლის მეურნეობის განვითარების 1 მილიარდიანი ფონდი სრულად »

დაპირება #25: უფასო სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და საწვავის გამოყენება

კომენტარი
გამარჯვებისთანავე, საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი - ,,ქართული ოცნება” სოფლის მეურნეობის აღორძინებისთვის სპეციალურ პროგრამას განახორციელებს. საწყის ეტაპზე შეიქმნება სოფლის მეურნეობის განვითარების 1 მილიარდიანი ფონდი. სრულად »

დაპირება #26 : კარტოფილის თესლს დავურიგებთ მთელს საქართველოს

კომენტარი
3-4 წელიწადი ველოდეთ ელიტური კარტოფილის ჯიშის თესლის გამოყვანას და გაისისთვის იმდენი გვაქვს, რომ მტელ საქართველოს ეყოფა და დავურიგებთ უფასოდ. სრულად »

დაპირება #28 მოსავლის დაზღვევა

კომენტარი
გამარჯვებისთანავე, საარჩევნო ბლოკი  ბიძინა ივანიშვილი - ,,ქართული ოცნება”  სოფლის მეურნეობის აღორძინებისთვის სპეციალურ პროგრამას განახორციელებს. საწყის ეტაპზე შეიქმნება სოფლის მეურნეობის განვითარების 1 მილიარდიანი ფონდი სრულად »

დაპირება #39: აუცილებლად შევქმნით სეტყვის საწინააღმდეგო თანამედროვე სისტემას

კომენტარი
ვენახები უნდა გაშენდეს თანამედროვე ტექნოლოგიური სქემებით. უნდა მოვიყვანოთ მაღალხარისხიანი ყურძენი, გლეხის მოსავალი დაზღვეული იქნება რისკებისაგან. აუცილებლად შევქმნით, სეტყვის საწინააღმდეგო თანამედროვე, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და ბუნებისათვის უვნებელ სისტემას სრულად »